תקנון האתר

תקנון

תנאי שימוש באתר ותנאי מכירה ושירות

[עדכון אחרון 21 ביוני 2021]

ברוכים הבאים לאתר סמיקום – אתר סחר אלקטרוני של חברת סמיקום לקסיס בע"מ ("סמיקום
 או "החברה") בכתובת: www.semicom.co.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע סמיקום ("האתר" או "אתר סמיקום").

שימוש באתר – גלישה וכל שימוש אחר שהוא (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לסמיקום, רכישת מוצרים באמצעות האתר, רישום לאתר וכיוצ"ב), כפוף לתנאי תקנון זה.

התקנון כולל מדיניות שמהווה חלק בלתי נפרד ממנו למדיניות פרטיות לחץ כאן 

נא קרא את התקנון (כולל מדיניות הפרטיות) בעיון בטרם תשתמש באתר, שכן הוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין סמיקום ושימושך באתר מעיד על הסכמך לו.

נא גם חזור וקרא אותו מעת לעת משום שתנאיו עשויים להשתנות.

ככל שאינך מסכים לתנאי תקנון זה עליך להימנע מכל שימוש באתר.

תנאי תקנון זה כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.

 1. האתר

1.1 אתר סמיקום הוא אתר סחר אלקטרוני – חנות מקוונת לרכישת מוצרים, כפי שאלו מתפרסמים באתר, בכפוף לתקנון זה וכן לכל הודעה, הבהרה או תנאים מיוחדים, בקשר עם מוצר מסוים או מוצרים מסוימים, ככל שיהיו.

1.2 האתר מיועד לעוסקים ולצרכנים (מי שרוכשים מוצרים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי). על רכישות מוצרים באתר בידי גולשים שהם צרכנים חלות הוראות חוק הגנת הצרכן (תשמ"א-1981) והתקנות שמכוחו ("דיני הגנת הצרכן").

1.3   האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. הגם שהחברה נוקטת אמצעים סבירים על מנת שהאתר יהיה זמין, נגיש, נקי מליקויים, משיבושים טכנולוגים או מטעויות בתכנים, בכל עת, היכולת המעשית לעשות כן היא מוגבלת. החברה (וחברות קשורות לה וכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחראית לכל ליקוי, שיבוש או טעות בתכנים, שיהיו בו, לרבות חוסר היכולת להשתמש באתר בין בכלל ובין לזמן מסוים. האמור הוא בנוסף לזכות החברה לבטל עסקאות לרכישת מוצרים שהתפרסמו בטעות או עם טעויות באתר. האמור הוא בכפוף להוראות תקנון זה בעניין זכות רוכשי מוצרים לבטל עסקאות.

 1. שימוש באת

2.1 שימוש באתר מותר רק למטרות להן הוא נועד ובכפוף להוראות תקנון זה. החברה שומרת על מלוא זכויותיה כלפי משתמשים שיפרו הוראות תקנון זה. בכלל זאת החברה תהא רשאית, אך לא חייבת להשהות או לחסום גישת משתמשים לאתר או לאיזה מהשירותים המסופקים בו.

2.2 גלישה באתר – גלישה באתר אינה כרוכה ברישום והשימוש בה מותר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.3 רישום לרשימת דיוור – משתמשים באתר שמעוניינים בכך, רשאים להירשם לרשימת דיוור על מנת לקבל מעת לעת עדכונים אודות מוצרים המוצעים למכירה באתר. הרישום אינו כרוך בתשלום. הרישום כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חל איסור על מסירת כתובת דואר אלקטרוני של אחר. הטיפול בתכתובות דואר אלקטרוני הוא בהתאם למדיניות הפרטיות. החברה אינה מתחייבת שהדיוור יעשה בתדירות מסוימת או שהוא יכלול את כל המוצרים או המבצעים המתפרסמים באתר.

2.4 הרשמה לאתר – משתמשים באתר רשאים להירשם לאתר, לצורך רישום לרשימת דיוור, שמירת היסטורית רכישות ושירותי מידע נוספים כפי שיהיו מעת לעת. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את המידע שמסופק למשתמשים הרשומים לאתר וכן להשהות או לבטל את הרישום לאתר. הרישום כרוך במסירת מידע אישי כמפורט בדפי הרישום. הרישום אינו כרוך בתשלום. הטיפול במידע אישי הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

2.5 רכישת מוצרים באתר – משתמשים כשירים, כמפורט להלן, רשאים לרכוש מוצרים המתפרסמים למכירה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.6 פניה לחברה – ניתן לפנות לחברה באמצעות כלי תקשור מרוחק שבאתר. הטיפול במידע שיימסר לחברה יהיה כפוף לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות.

 1. המוצרים המוצעים לקנייה באתר

3.1 באתר מגוון רחב של מוצרים המוצעים לרכישה. החברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון המוצרים, את כמות המוצעת למכירה לכל מוצר ואת תנאי המכירה (כל עוד לא נרכשו קודם לכן), לפי שיקול דעתה.

3.2   החברה נוקטת מאמצים שהאתר יהיה עדכני בכל עת. עם זאת יש לקחת בחשבון: (1) שפעמים עלול להיווצר פער בין כמות הפריטים המתפרסמת באתר לכמות הפריטים שנרכשה בפועל, במקרים בהם יירכש מוצר שאזל מהמלאי והאתר טרם עודכן, החברה תהא רשאית לבטל את הרכישה. (2) שפעמים עלול להירשם מחיר או מידע אחר שגוי אודות מוצר המוצא למכירה, במקרה של רכישת מוצר במקרים כאמור החברה תהא רשאית לבטל הרכישה.

3.3 המוצרים מוצעים למכירה כפי שהם. החברה אינה מתחייבת שהם יתאימו לצרכי הרוכש ועל הרוכש לבדוק התאמתם לצרכיו.

3.4 ניתן לפנות לחברה, טלפונית או בכתב בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס (באמצעות אמצי הקשר של החברה), לצורך בירור מידע בקשר עם כל מוצר המוצע לרכישה באתר ובכל עניין לאחר רכישת מוצר.

 1. רכישת מוצרים

4.1 רכישת מוצרים באתר מותרת אך ורק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס אשראי, כדין.

4.2 רכישת מוצרים כרוכה במסירת פרטים אישיים ואמצעי תשלום - לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש למסור פרטים אישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים: שם ומשפחה, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק לקבלת המוצר וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. הטיפול במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

4.3 פרטי הרכישה וחשבונית יסופקו לרוכש בדואר אלקטרוני לכתובת אותה מסר בעת רכישת המוצר. תעודת אחריות ומסמכים נוספים בקשר עם המוצר (הוראות שימוש וכו') יסופקו ביחד עם המוצר.

4.4 מועדי אספקה – מועדי אספקה לאיסוף עצמי בחנות החברה (על ידי הרוכש או על ידי שליח מטעם הרוכש) או באמצעות משלוח באמצעות חברת שליחויות צד שלישי עימה עובדת החברה, יהיו כמפורט לצד המוצר הנרכש או כפי שיפורסם בדף הרכישה. ככל שלא צויין אחרת – מוצרים שנרכשו יהיו ניתנים לאיסוף עצמי (על ידי הרוכש או על ידי שליח מטעמו) בתוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. אספקה באמצעות שליח צד שלישי עימו עובדת החברה יעשה בתוך 21 ימי עסקים.

 1. תשלום עבור מוצרים שנרכשו ותשלום עבור משלוח או איסוף עצמי

5.1 חיוב אמצעי תשלום עבור מוצר שנרכש ייעשה באופן מיידי. החיוב יעשה בהתאם למחיר המוצר כפי שמתפרסם בדף בו מוצג המוצר. מוצרים שבדף המוצר שלהם צויין שניתן לרכוש אותם בתשלומים והרכישה בוצעה תוך בחירת אופציית תשולמים יחוייב אמצעי התשלום מיידית עבור התשלום הראשון ויתרת התשלומים ייחוייבו בהתאם לתנאי התשלומים של אותו מוצר.

5.2 איסוף עצמי משלוח ודמי משלוח – ניתן לבחור בין איסוף עצמי של מוצרים שנרכשו, או במשלוח באמצעות החברה או במשלוח עצמי.

   5.2.1  איסוף עצמי מחנות החברה - ניתן לאסוף מוצרים שנרכשו באיסוף עצמי מחנות החברה בכתובת ספיר 2, אבן יהודה, בשעות הפעילות של החנות א'-ה' 8:00-17:30, ו'8:00-13:00.

   5.2.2 משלוח ודמי משלוח – משלוח מוצרים נעשה באמצעות צדדים שלישיים עימם עובדת החברה והתשלום עבור משלוח מועבר אליהם והוא נפרד ממחיר המוצר.

   5.2.3 משלוח עצמי – רוכש מוצרים יכול לבחור באפשרות לשלם באמצעות שליח לבחירת הרוכש. איסוף באמצעות שליח של הרוכש יעשה בחנות החברה ובכפוף לתיאום למול סניפי הרשת. לאמצעי הקשר לחץ כאן.

   5.2.4 החזרת פסולת אלקטרונית וסוללות

באפשרות הצרכן למסור, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, מהמגזר הביתי, הדומים לפריט/ים שנמכר/ו, אשר מקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני שנועד לשימוש דומה לפריט/ים שנמכר/ו לו בכמות או במשקל דומה לפריט/ים שנמכר/ו (לעיל ולהלן: "הפסולת האלקטרונית").

מיקום אזור ההחזרה של סוללות ו/או מצברים (להלן: "סוללות") הוא בחנות סמיקום בכתובת ספיר 2, קדימה-צורן ו/או בכל נקודת איסוף של תאגיד המחזור מ.א.י. לפירוט נקודות האיסוף ניתן לפנות אל מ.א.י תאגיד מחזור https://mai.org.il/

החזרת הפסולת האלקטרונית ו/או הסוללות אינה כרוכה בתשלום או בכל תמורה אחרת מאת הצרכן.

יובהר, כי איננו מקבלים פריט פסולת ציוד ו/או סוללות מזיקים.

במקרה של אספקת מוצר סמיקום באמצעות שליח, אשר הוזמן בחנות סמיקום ו/או מאתר האינטרנט של סמיקום, תמסר הפסולת האלקטרונית ו/או הסוללות העומדים בתנאים אשר פורטו לעיל, לשליח.

לפרטים נוספים ולהבהרות בנוגע לאפשרות ההחזרה של פסולת אלקטרונית וסוללות ניתן לפנות אל חברתנו.

 1. ביטול עסקה על ידי הרוכש

6.1 רוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. על הרוכש להשיב המוצר לחברה, למעט במקרה בו המוצר פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר שאז הרוכש יאפשר לחברה לאסוף המוצר מהמקום אליו סופק.

6.2 ביטול עסקה ייעשה באמצעות הודעה טלפונית או בכתב באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר רשום. לאמצעי הקשר של החברה לחץ כאן.

6.3 בגין ביטול עסקה ע"י רוכש, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה או 100 ₪, הנמוך מהשניים, למעט במקרה שביטול העסקה נעשה עקב זאת שהמוצר שסופק הוא פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר.

6.4 ככל שהרוכש אינו צרכן והחברה חוייב בעמלת סליקה יתווספו לדמי הביטול גם עלות עמלת הסליקה ששולמה לחברת האשראי.

 1. ביטול עסקה על ידי החברה

7.1 החברה תהא רשאית לבטל עסקה אם נפלה טענות במחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו. ביטול כאמור יכול שיעשה עד חמישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר.

7.2 החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר לא בשליטתה, השלמתה אינה אפשרית בהתאם לתנאיה ותנאי תקנון זה.

 1. אחריות למוצרים ואחריות מוגבלת לחברה

8.1 אחריות למוצרים תהא אך ורק בהתאם לתנאי האחריות בקשר עם כל מוצר ומוצר כפי שיסופקו לרוכש. תנאי האחריות יהיו בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן במקרים של רכישת מוצרים על ידי צרכנים. מובהר שהמוצרים מיוצרים על ידי צדדים שלישיים וחלקם מיובא על ידי צדדים שלישיים שהאחריות למוצרים כאמור תסופק על ידם, כמפורט בתנאי האחריות בקשר עם אותם מוצרים.

8.2 למעט כאמור בסעיף 8.1 לעיל, לחברה (וחברות קשורות לה וכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחריות לכל נזק שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, חסרון כיס, אבדן רווחים, אבדן מוניטין, עוגמת נפש וכיוצ"ב) שיגרם מרכישה או משימוש במוצר לרבות במקרים של אי תקינות מוצר או מחוסר היכולת להשתמש בו, מהשימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו. 

 1. קניין רוחני

9.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בקוד האתר ובתכנים המתפרסמים בו הינם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו. זכויות קניין רוחני – לרבות: פטנטים ובקשות לפטנטים, זכות יוצרים, שמות וסימני מסחר, שם מתחם, סודות מסחר, מדגמים וכל זכות קניין רוחני אחרת רשום, שאינו רשום או שהוא בר רישום, בישראל או בכל מקום אחר בעולם.

9.2 אין להעתיק את תכני האתר או לבצע כל פעולה שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר. בכלל זאת אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

9.3 חל איסור לבצע כל פעולה שהיא שעלולה לשבש את פעילות האתר או לחשוף מידע אודות משתמשים באתר לרבות ומבלי למעט: ביצוע מתקפות, העלאת קוד זדוני, החדרת רוגלות או נוזקות בכל אופן שהוא לרבות תוך שימוש בכלי הפניה לחברה באמצעות האתר.

9.4   החברה מכבדת זכויות צדדים שלישיים. ככל שאתה סבור שתוכן מסוים שמתפרסם באתר מפר את זכויותיך נא פנה לחברה באיזה מאמצעי הקשר ופנייתך תטופל בהקדם הסביר.

 1. קישורים

10.1 האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.

10.2 הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של החברה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: החברה אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; החברה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד החברה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.

 1. שונות

11.1 החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה. הודעה על שינוי התקנון תתפרסם באתר (באמצעות עדכון 'מועד עדכון התקנון' כאמור בפתח התקנון) מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יחול על מוצרים שנרכשו טרם השינוי, אלא אם השינוי מתחייב עקב שינוי בדין.

11.2 על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תקנון זה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.

משלוחים
קניה בטוחה 
שירות מקצועי