מדיניות פרטיות

סמיקום לקסיס בע"מ - מדיניות פרטיות

(עדכון אחרון: 28 יולי 2021)

 

ברוכים הבאים לאתר סמיקום – אתר סחר אלקטרוני של חברת סמיקום לקסיס בע"מ ("סמיקום
או "החברה") בכתובת: www.semicom.co.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע סמיקום ("האתר" או "אתר סמיקום").

השימוש באתר ובכלל זאת: גלישה באתר, פניה לסמיקום, הרשמה לרשימת הדיוור, הרשמה לאתר ורכישת מוצרים המוצעים למכיר באתר, כפוף למדיניות פרטיות זו. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש באתר, את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר והוראותיה הן בנוסף לו.

נא קרא היטב מדיניות זו בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. נא חזור וקרא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

ככל שאינך מסכים עם מדיניות פרטיות זו עליך להימנע מלהשתמש באתר.

מסירה ואיסוף של מידע אישי

גלישה באתר - גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירה או באיסוף מידע אישי מעבר למידע שנאסף אוטומטית על שרתי אתרי אינטרנט ברשת האינטרנט (כגון כתובת האינטרנט ממנה גולש ניגש לאתר).

עוגיות – האתר עושה שימוש ב'עוגיות' (‘Cookies’) לצורך התפעול השוטף שלו, על מנת לספק לך שירותים מותאמים אישית וכן לצורך איסוף מידע סטטיסטי.

עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים במחשב הגולש מפקודה (באמצעות דפדן הגולש) משרתי האתר או משרתי צדדים שלישיים, שתכליתם היא: לאפשר גלישה רציפה באתר, לתפעל האתר, גלישה מאובטחת באתר, לספק לך מידע מותאם אישית, זיהוי וניתוח הגלישה באתר וכיוצ"ב.

השימוש בעוגיות עשוי להיות כרוך באיסוף מידע אישי.

העוגיות משמשות לצרכים שונים: זיהוי משתמש רשום, סל קניות, נתוני גלישה באתר (אנליטיקה), פרסומות מותאמות אישית.

חלק מהעוגיות הן של צדדים שלישיים - עוגיות נתוני גלישה באתר – שירות 'גוגל אנליטקס' (‘Google Analytics’) של חברת ‘Google’, עוגיות לפרסום מותאם אישית שירות 'גוגל אדס' (‘Google Ada’) של חברת ‘Google’. למידע אודות עוגיות להזדהות באמצעות חשבונות Facebook או Gmail ר' בהמשך.

מידע נוסף אודות עוגיות צדדים שלישיים (עוגיות של חברת ‘Google’) ניתן למצוא בכתובת:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

https://support.google.com/analytics/answer/7318509

"עוגיות" עשויות להישמר על מחשבך, בעוד חלק אחר יפקע עם סגירת הדפדפן בתום השימוש באתר. הנך יכול להתאים את הגדרות הדפדפן לצורך השימוש ב"עוגיות" כך שיופסק השימוש או שתתקבל רשותך לפני קבלת ה"עוגיה". מודגש כי הפסקת השימוש ב"עוגיות" עלולה לפגוע ביכולתך ליהנות מהשירותים שבאתר או מחלק מהם.

לרשימה מפורטת של העוגיות בהן נעשה שימוש באתר ותפקידן ר' בכתובת:

https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html

פניות לחברה – ניתן לפנות לחברה במגוון אמצעי קשר. לאמצעי הקשר עם החברה לחץ כאן. במקרים בהם הדבר נדרש ממהות הפניה, רצוי למסור מידע אישי מינימלי שיאפשר לחברה לזהות את הפונה ולטפל בפנייתו, אולם מומלץ שלא למסור מידע עודף. מובהר שאין חובה חוקית לפנות לחברה, או למסור מידע אישי בפניה אליה, אולם אי מסירת מידע מינימלי כאמור, עשויה למנוע מהחברה האפשרות לטפל בפניה.

רישום לרשימת דיוור – רישום לרשימת דיוור למשתמשים המעוניינים בכך, כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חובה למסור דואר אלקטרוני של המשתמש וחל איסור על מסירת דואר אלקטרוני של אחר. מובהר שאין חובה חוקית להירשם לרשימת דיוור או למסור פרטי דואר אלקטרוני, אך משתמשים המעוניינים להירשם לשירות לא יוכלו להירשם לו ללא מסירת דואר אלקטרוני כאמור.

רכישת מוצרים – רכישת מוצרים כרוכה במסירת מידע אישי הכולל: שם ומשפחה, מס' זהות, מס' טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום (כגון כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שניתן להשתמש בו באתר). מומלץ שלא למסור מידע אישי עודף מעבר למידע האמור לצורך רכישת מוצרים. מובהר שאין חובה חוקית לרכוש מוצרים באתר או למסור מידע אישי כאמור, אך משתמשים המעוניינים לרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר, לא יוכלו לרכשם ללא מסירת מידע אישי כאמור.

הרשמה לאתר – רישום לאתר, למשתמשים המעוניינים בכך, מיועד לשמירת היסטורית הרכישות באתר ולשירותי מידע נוספים כגון למשתמשים המעוניינים בכך - רישום לרשימת הדיוור, קבלת הודעות במסרונים. הרישום כרוך במסירת שם, שם משפחה, דואר אלקטרוני וסיסמא ומספר טלפון סלולרי. הדואר האלקטרוני והסיסמא משמשים לגישה לאיזור האישי באתר, אין לגלותם או לחשפם לצדדים שלישיים ויש לשמור על הסיסמא בסודיות. בכל מקרה של חשש לגילוי הסיסמא על ידי צד שלישי יש לעדכן מיידית את החברה ולפעול לשינוי הסיסמא.

הזדהות באמצעות חשבונות צדדים שלישיים (Facebook, Gmail וכו') – ניתן להזדהות בכניסה לאזור האישי באתר (ולשימושים נוספים כפי שהחברה תקבע מעת לעת) באמצעות חשבון לרשת החברתית Facebook (של חברת Facebook) או חשבון Gmail (דואר אלקטרוני מקוון של חברת Google) של המשתמש.

למידע אודות תנאי הפרטיות של Facebook, לרבות מידע שנמסר לחברה ומידע שנמסר ל- Facebook, בהזדהות לאתר באמצעות חשבון Facebook ראה בכתובת –

www.facebook.com/help/223184117694507/?helpref=uf_share

למידע אודות תנאי הפרטיות של Google, לרבות מידע שנמסר לחברה ומידע שנמסר ל- Google, בהזדהות לאתר באמצעות חשבון Gmail ראה בכתובת –

https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

ובכתובת:

https://support.google.com/accounts/answer/10130420#siwg&zippy=%2Chow-data-is-shared

אמצעי תשלום - תשלומים נעשים באמצעות צדדים שלישיים שהם ספקי שירותי סליקה או תשלומים מקוונים. תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי נעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה והם אינם מועברים באמצעותו.

למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/

או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר יש לפנות לחברת האשראי או לספק אמצעי התשלום ולפעול בהתאם להנחיותיה.

אחזקת המידע - המידע שיאסף או שימסר כאמור ישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

אבטחת מידע - מאגרי המידע של החברה מוגבלי גישה והחברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת אבדן או שיבוש במידע ומגישה או שימוש לא מורשים במידע.

שימוש במידע

הפרטים שיאספו או שימסרו כאמור ישמשו את החברה:

 • לספק לך מידע אודות מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה.
 • למכור לך
 • לענות לפניות של משתמשים שפונים לחברה.
 • לספק לך מוצרים ומידע בקשר עם המוצרים אותם בחרת לרכוש וכן במידת הרלוונטיות לספק לך שירותים נלווים.
 • למסור לך הודעות שירות והודעות תפעוליות (כגון: מועדי אספקה, קבלת פניה, עבודות תחזוקה צפויות באתר, התראות אבטחה וכו')
 • לשימושים סטטיסטיים ואח' שאינם מזוהים עימך. (כגון: שיפור המערכת, הוספת תכנים וכלים, שינויים וכיוצ"ב).

● לרוכשים מוצרים באתר שבחרו באפשרות להירשם לרשימת הדיוור ו/או לקבלת הודעות במסרונים, לנרשמים לרשימת הדיוור ו/או לקבלת הודעות במסרונים, לנרשמים לאתר שבחרו באפשרות להירשם לדרישת הדיוור ו/או לקבלת הודעות במסרונים, ולפונים לחברה שבחרו באפשרות להירשם לרשימת הדיוור של האתר ו/או לקבלת הודעות במסרונים - לספק בהודעות אלקטרוניות (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך נוספת או אחרת למשלוח הודעות אלקטרוניות), או בדואר, או במסרונים מידע על מוצרים ושירותים של החברה לשל חברות קשורות ('דבר פרסומת' / 'הודעות פרסומיות') וכן לספק הודעות תפעוליות או הודעות שירות.  בכפוף לכך שהמשתמש יהיה רשאי בכל עת להודיע לחברה (באיזה מאמצעי הקשר שלהלן) על סירוב לקבל הודעות כאמור בדואר או בדואר אלקטרוני. מובהר שככל שרכשת מוצרים באתר או נרשמת לאתר - אין אפשרות לסרב לקבל הודעות תפעוליות או הודעות שירות:

זכות לסרב לקבל מידע פרסומי בכל עת. אתה רשאי לסרב, בכל עת, לקבל מידע פרסומי: הן במועד מסירת פרטיך לחברה והן בכל עת לאחר מכן, באמצעות פניה לחברה באחד מאמצעי הקשר הבאים:

בדואר לכתובת: ספיר 2, אבן יהודה

בדואר אלטרוני: [email protected]

בטלפון: 09-7611222

הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שלושה ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

 משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

 

זכות עיון

 זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של החברה.

אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

 העברה או מתן גישה למידע לצדדים שלישיים

 • החברה לא תעביר תמכור או תשכיר מידע אישי אודותך לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהחברה צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה.
  • על מנת לספק לך מוצרים אותם רכשת או על מנת לספק לך שירות בקשר עם המוצרים כאמור, כך למשל במידה ורכשת מוצר באמצעות אמצעי תשלום המצריך אישור או שירות של צד שלישי ימסרו פרטים נדרשים לצורך ביצוע התשלום או בירורים בקשר עם התשלום או ביטול הוראת תשלום וכו' לפי העניין.

החברה עשויה להיעזר בצדדים שלישיים שמספקים לה שירותים, בכפוף לכך שאותם צדדים שלישיים חתומים כלפי החברה על התחייבות לשמירה על סודיות ולכך ששימוש במידע אישי יעשה אך ורק לצורך אספקת שירותים לחברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי. 

ככל שאינך מסכים לשינוי במדיניות זו, עליך להפסיק ולהשתמש באתר. ככל שנרשמת לרשימת דיוור – זכותך להפסיק הרישום בכל עת. ככל שנרשמת לחברות באתר – זכותך להפסיק הרישום בכל עת.

משלוחים
קניה בטוחה 
שירות מקצועי